Saraybosna Üniversitesi

Saraybosna Üniversitesi

Bosna Hersek'te Saraybosna Üniversitesi hem Türk öğrenciler hem de Bosnalı öğrenciler için eğitim fırsatı sunmaktadır. Eğitim kalitesi ve akademisyenler..

Saraybosna Üniversitesi

Öğrenim fakültelerinin geniş kaplamlı ve modern egitimi ile uluslararası üniversiteler arasında her geçen gün artan bir prestije sahip olan Saraybosna Üniversitesi, 1949 yılında kurulan ve o günden beri gelişimine ara vermeden Bosna Hersek’in en büyük ve köklü egitim kurumu olmayı başarmıştır. Teknik bilimler, hümanit bilimler, sosyal bilimler ve güzel sanatlar gibi birçok alanda Avrupa standartların egitim veren Saraybosna Üniversitesi, akademik ve profesyonel sertifika, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla kapsamlı ve dengeli bir egitim imkanı sunmaktadır. Bologna Beyanatı uyarında Saraybosna Üniversitesi; lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında 1 yıldan 4 yıla kadar egitim verdigi toplam 7 bin öğrencisiyle, Bosna Hersek’in farklı şehirlerine yayılmış bir üniversitedir. Bu öğrencilere tam zamanlı, yarı zamanlı ve yabancı asıllı öğrenciler de eklendiginde Saraybosna Üniversitesi çatısı altındaki 55 bin öğrenciye, 1640 profesör, yardımcı doçent, doçent ve diğer akademik personeller ile egitim sunulmaktadır.
Modern egitim anlayışını Avrupa normlarıyla paralel bir seviyede geliştiren ve diğer Avrupa ülkeleriyle etkileşimli bir kültüre sahip olan Saraybosna Üniversitesi öğrencisi olmak için Eurostar Egitim Merkezi’nin profesyonel danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz. Saraybosna Üniversitesi’nin bilimsel araştırmalara dayalı öğrenim misyonu ile çağdaş bir lisans, yüksek lisans ya da doktora egitimi almak ve Avrupa’nın göbeginde yer alan Bosna Hersek kültüründe yaşayarak vizyonunu genişletmek için Eurostar Egitim Merkezi’mizden bir randevu almanız yeterlidir.
Avrupa denkligine sahip olan bir üniversite olan Saraybosna Üniversitesi, ayrıca Lizbon Sözleşmesi ve Bologna Kriterleri uygulanan ve öğretim görevlilerinin Avrupa entegrasyonu sürecine bilimsel araştırmalarıyla yaptığı katkılarla lider konuma sahip olmuş bir öğrenim merkezidir. Günümüzde Bosna Hersek’in en büyük üniversitesi konumuna sahip olan Saraybosna Üniversitesi, 60 yılı aşan geçmişiyle oldukça köklü bir yapıya da sahiptir.
Diploma denkligi ile yabancı lisans egitimini akademik ortamda denk sayılması için gerekli olan ücretler, üniversite tarafından karşılanmaktadır. Farklı fakültelerinin yönetimi farklı tüzel kişiliklerle yapıldığından, Saraybosna Üniversitesi kayıt şartları ile kayıt ücretleri tercih edilen fakülteye göre degişiklik gösterebilir. Saraybosna Üniversitesi Bosna Hersek’in degişik şehirlerine yayılan fakülteleriyle Donji Vakuf, Gorazde, Rosulje, Zvornik, Kurşun, Pridvorci, Magpies, Ustikolina, Soluk ve Hrasnica gibi birçok şehre dağılan bir egitim ağına sahiptir. Ahlaki değerlere her zaman önem veren, akademik egitimde kaliteye öncelik veren ve bireysel ifade özgürlüğünün gerekliligine inanan herkes, Avrupa standartlarında kaliteli bir egitim imkanı sunarak yaptığı bilimsel araştırmalarla uluslararası egitime katkıda bulunan Saraybosna Üniversitesi ayrıcalıklı egitim hizmetlerine Eurostar Egitim Merkezi danışmanlığı ile kolaylıkla sahip olabilir.
Saraybosna Üniversitesi Avrupa genelinde bilimsel araştırmaları ile olduğu kadar diğer üniversiteler ile yaptığı kapsamlı işbirlikleri nedeniyle de uluslararası lisans egitimlerinin öncelikli tercihi konumuna sahiptir. Eurostar Egitim Merkezi ile bu ayrıcalıklı üniversitenin egitimini kariyeriniz için büyük bir avantaja dönüştürmek için bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Kardeş şehrimiz Sarejove egitim olanakları da sunan Saraybosna Üniversitesi’nin dil, ırk ve din ayrımı yapmayan egitim hizmetlerinden yararlanmanızı sağlayan Eurostar Egitim Merkezi, profesyonel ekibinin uzmanlığı ile sizlere detaylı bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Mesleki egitim ile akademik kurumlar ve enstitülerde staj imkanları sunan üniversite, ayrıca araştırma projeleri ve egitim kuruluşlarının birimleri gibi oldukça geniş kapsamda bir faaliyet olanağı sunmaktadır. Edebi yayıncılık faaliyetleri, bilimsel çalışmalar, kamu sektörü ve özel sektör için modern hizmet anlayışı ile sunulan güvenlik sertifikası programları da dahil olmak üzere pek çok faaliyette bulunan Saraybosna Üniversitesi, 2 akademi ve 15 fakültede egitimine devam etmektedir.
Belgrad Üniversitesi ile oldukça yoğun bir tempo içerisinde bilimsel araştırmalarını sürdüren üniversite, öğretim alanlarında farklı üniversitelerle de geniş kapsamlı bir işbirligi içindedir. Hala kapsamlı bir şekilde devam eden Sırbistan ve Karadağ üniversiteleri işbirligi; Kragujevac, Novi Sad, Podgorica, Priştine, University of Arts ve Niş ile verimliligi her geçen yıl daha da artan bir etkileşim halinde devam etmektedir. 1997-1998 dönemi faaliyetleri için özel olarak sağlık dalı uzmanları tutan Saraybosna Üniversitesi, Çin ve Güney Amerika gibi dünyanın her yerinden bilim adamları ile çalışarak verdigi egitimin uluslararası işbirligi stratejileriyle ile üst seviyede olması sağlamıştır.

ECTS; Avrupa Kredi Transfer Sistemi(European Credit Transfer System) Nedir?

Her yarı yıl için 30 kredi olarak belirlenen çalışma programı dahilindeki krediler, bireysel ölçekli kurslarda başarı gösteren öğrencilere verilir. Krediler;

Bosna Hersek genelinde ve bazı durumlarda Avrupa’da da transferi mümkün olan kredilerdir.

Öğrencinin ne kadar süre boyunca çalışma programına dahil olacağına bakılmaksızın geçerli olan ve kazanılmış kredilerdir.

SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

SOSYAL BİLİMLER
Politik Bilimler Fakültesi Master Derecesi;

Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Gazetecilik

Sosyoloji

Politik Bilimler

Lisans Derecesi;

Sosyal Hizmetler

Gazetecilik

Kriminal Bilimler

Hukuk

Güvenlik

İş İdaresi

Ekonomi ve Yönetim

İktisat Fakültesi Master Derecesi;

İktisat Master: Delaware Üniversitesi Alfred Lerner İşletme ve İktisat Okulu ortak çalışması ile Saraybosna İşletme Lisansüstü egitim

İktisat

İşletme Yönetimi

Kriminal Bilimler Fakültesi Master Derecesi;

Avrupa güvenliginde kriminoloji, kriminastik bilimi ve krimal hukuk

Hukuk Fakültesi Master Derecesi;

Devlet ve Uluslararası Kamu Hukuku Bölümü

Medeni Hukuk Bölümü

Kriminal Hukuk Bölümü

Devlet ve Hukuk Tarihi Bölümü

HÜMANİTER BİLİMLE
Lisans Derecesi;

Sosyoloji

Felsefe

Pedagoji

Tarih

Psikoloji

Spor

Yabancı Diller ve Edebiyat

Boşnak-Sırp-Hırvat Dili Edebiyatı

Fizik Egitimi

Öğretim

Okulöncesi Egitim

Felsefe Fakültesi Master Derecesi;

Tarih

Felsefe

Dilbilimleri

Edebiyat

Pedagoji

Psikoloji

Spor Fakültesi Master Derecesi;

Spor Sahası ve Fizik Egitim

TEKNİK BİLİMLER
Lisans Derecesi;

Elektrik Mühendisligi

İnşaat Mühendisligi

Makine Mühendisligi

Mimarlık

Ulaşım ve İletişim

Elektrik Mühendisligi Master Derecesi;

Bilişim

Elektrik Güç Kaynakları

Elektronik ve Otomatik Aygıtlar

Telekomünikasyon

İnşaat Mühendisligi Master Derecesi;

İnşaat

Jeodezi

Hidromekanik

İletişim

Makine Mühendisligi Master Derecesi;

Endüstriyel Mühendislik ve Yönetim

Elektrik Güç Kaynakları

Modern Üretim Teknolojileri

Proses Teknikleri

Motorlu Araçlar

Mekanik Ahşap Teknolojisi

Savunma Teknolojileri

Ulaşım ve İletişim Master Derecesi;

Ulaşım ve İletişim Yöntemleri

Ulaşım ve İletişim Teknolojileri

Lisans Derecesi;

Farmakoloji

Diş Hekimligi

Medikal Sağlık Bakımı

Veterinerlik

Sağlık Fakültesi Master Derecesi;

Klinik Disiplinler

Halk Sağlığı

Deneysel Laboratuar

Diş Hekimligi Master Derecesi;

Diş Hekimligi Bilimsel Araştırma Çalışmaları

Eczacılık Master Derecesi;

Farmasötik Araştırmalar

Veterinerlik Master Derecesi;

Parazitoloji

Tavuk Yetiştiriciliginde Üretim ve Sağlık Bakımı

Mikrobiyoloji

Hayvanlarda İnfeksiyöz Hastalıklar

Hayvan Üreticiligi Radyasyon Koruması

Hayvansal Gıda Ürünlerinin Hijyeni ve Teknolojisi

DOĞAL BİLİMLER VE BİYOTEKNOLOJİ
Lisans Derecesi;

Kimya

Fizik

Coğrafya

Matematik

Biyoloji

Ormancılık

Ziraat

Bahçe Bitkileri

Ziraat ve Gıda Ürünleri Teknolojisi

Doğal Bilimler Master Derecesi;

Biyolojik Bilimler

Coğrafi Bilimler

Kimya Bilimleri

Fizik Bilimleri

Matematik Bilimleri

Ziraat Fakültesi Master Derecesi;

Bitki Koruma

Yiyecek İçecek Kalite Kontrolü

Ziraat

Hayvansal Ürünler Teknolojisi

Üzüm Yetiştiriciligi

Meyve Yetiştiriciligi

Çiçek ve Bitkilerin Üretimi, Uygulaması

Sürdürülebilir Arazi Yöntemi

Bitkisel Gıda Teknolojisi

Ziraat ve Gıda Ürünleri Endüstrisinde İktisat

Evcil Hayvan Beslenmesi

Korunmuş Sahada Sebze Üretimi

Ormancılık Fakültesi Master Derecesi;

Orman Koruma

Orman Kullanımı

Orman Ekolojisi

Orman Ulaştırma

Ormancılık İktisat ve Organizasyonu

Avcılık

GÜZEL SANATLAR
Lisans Derecesi;

Grafik

Grafik Tasarım

Resim Sanatı

Drama

Heykelcilik

Yayımcılık(Redaksiyon)

Solo Şarkıcılık

Ürün Tasarımı

Orkestra Yönetimi

Çeşitli Müzik Enstrümanlarının Çalışması

Güzel Sanatlar Master Derecesi;

Grafik

Grafik Tasarım

Resim Sanatı

Ürün Tasarımı

Heykelcilik

Müzik Akademisi Master Derecesi;

Solo Şarkıcılık

Kompozisyon

Orkestra Yönetimi

Çeşitli Müzik Enstrümanları

Ulusal Üniversite Kütüphanesi
1945 yılında kurulan kütüphanede, 400 bin kütüphane birimi bulunmaktadır.

Klinik Üniversite Merkezi
1894 yılında il hastanesi olarak kurulmuştur ve 45 farklı organizasyon birimi mevcuttur.

Öğrenci Birligi
1998 yılında Saraybosna Üniversitesi öğrenci derneklerinin bir uzantısı olarak kurulmuştur.

#saraybosnaüniversitesi

Saraybosna Üniversitesi

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!